Demo

Het laatste nieuws

Actueel TR en Club nieuws

5 november: TRCH & AHOCN Onderdelendag

2017 08 01 tr parts

In 2017 organiseren we voor het eerst de Onderdelendag samen met de Austin Healey Owners Club Nederland. De opzet is behoorlijk groot. Hierom is er gezocht naar een grote locatie en die is gevonden: we zijn te gast bij Oldtimer-Wereld in Amersfoort. Het gebouw heeft een fantastische ruime en lichte showroom met daaromheen veel parkeergelegenheid.
We hebben dit jaar commerciële stands met onderdelen en lifestyle producten.

Zoals gewoonlijk bieden we de leden van de beide clubs de gelegenheid om hun overtollige onderdelen te verkopen. De ruimte die daarvoor nodig is, wordt gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast stellen we leden van de beide clubs die kunstzinnige talenten hebben in de gelegenheid hun kunst tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Degenen die hiervoor belangstelling hebben worden uitgenodigd om zich alvast te melden bij Leo Dorjee:  evenementen@healey.nl 

Een andere nouveauté is dat we aan onze leden ruimte bieden om hun auto ter plekke te koop aan te bieden. Er is een gezellig terras met een heuse bar. We denken nog na over meer verrassingen en houden je daarvan op de hoogte. Zeker is dat het een fantastisch evenement gaat worden. 

Noteer alvast in je agenda: 5 november 2017: AHOCN & TRCH Onderdelendag in Amersfoort.

Wij heten je van harte welkom!

MMG Kaartleescursus

2016 07 06 mmg cursus

Nooit meer de weg kwijt?
Speciaal voor de deelnemers in de ‘Instapklasse’ en beginnende equipes in de ‘Toerklasse’, organiseren wij een korte cursus ‘kaartlezen voor beginners’. Heel nuttig en leerzaam zo vlak voor ‘de Maus’.
Deze cursus wordt gegeven door Kees van Hattum en Ton den Uyl op vrijdagavond 29 september. De locatie is Imparts in Ede, Bonnetstraat 33. Vanaf 19.00 uur is het binnenlopen, start cursus 19.30 uur sharp. Einde cursus zo rond 21.30 uur. Neem zelf wat schrijfmateriaal mee voor het maken van aantekeningen. 
Het inschrijfgeld voor deze cursus bedraagt €15,-- p.p. vooraf over te maken op rekening van de TR Club: NL17 INGB 0004090010 onder vermelding van ‘cursus MMG 2017’.

Voor verdere informatie kan je altijd contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat, Jaap Sanders, teamtr@trclub.nl

TR Club kijkt naar de toekomst

2017 06 27 future

Een kleine drie maanden geleden hebben we op de website een nieuwsbericht geplaatst over de eerste bijeenkomst van een werkgroep die bezig is met de vraag: welke verbeteringen en veranderingen kunnen we realiseren om onze club meer toekomstbestendig te maken.

Intussen zijn er twee vervolgbijeenkomsten geweest. Deze hebben geleid tot een aantal concrete deelgebieden waarvoor plannen van aanpak zijn opgesteld. De komende maanden gaan kleine groepjes aan de slag om de plannen verder uit te werken en zorg te dragen voor de realisatie ervan.

Hieronder een overzicht van de deelgebieden met de betrokken leden van de werkgroep.  Als je vragen hebt of denkt dat je zelf een bijdrage kunt leveren aarzel dat niet om contact op te nemen met een van de werkgroepleden van het betreffende deelgebied.

·         Jongeren
Frank Schaap (voorzitter@trclub.nl) en Rob Saltzmann (rob.saltzmann@gmail.com)

·         Technische commissie
Chris Veltman (evenementen@trclub.nl) en Jan van Asperen (jpvanasperen@hotmail.com)

·         Brochure TR Club
Frank Schaap (voorzitter@trclub.nl), Brigitte Haket (secretaris@trclub.nl) en Peter Meiboom (comcom@trclub.nl)

·         Evenement keuzes
Chris Veltman (evenementen@trclub.nl) en Peter ten Bruggencate (penningmeester@trclub.nl)

·         Regio’s
Frank Schaap (voorzitter@trclub.nl), Chris Veltman (evenementen@trclub.nl) en Paul Hos (phos@hetnet.nl)

·         Onderhoud website (ICT vraagstuk)
Meiboom (comcom@trclub.nl) en Paul Hos (phos@hetnet.nl)

·         Promoten website en forum
Ton Landheer (moderator@trclub.nl) en Bert-Jan Bakker (bertjanbakker@ziggo.nl)

·         Nieuwsberichten op website
Brigitte Haket (secretaris@trclub.nl) en Chris Veltman (evenementen@trclub.nl)

·         Milieuaspecten
Jan van Asperen (jpvanasperen@hotmail.com) en Ton Landheer (moderator@trclub.nl)

·         Samenwerking organisaties (niet zijnde oldtimerclubs)
Frank Schaap (voorzitter@trclub.nl), Paul Hos (phos@hetnet.nl), Jan Wittebol (redactie@trclub.nl) en Richard Weterings (Richard.weterings@gmail.com)

TR Club Holland 2.0

2017 04 02 trclub 2

Naar aanleiding van vragen van leden op de Algemene Ledenvergadering heeft een werkgroep zich op 1 april verdiept over de vraag: Hoe kunnen we de club toekomstbestendig maken.

Het bestuur heeft een groepje leden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over die vraag. Richard Weterings en Paul Hos hebben het voortouw genomen om tijdens de bijeenkomst gestructureerd toe te werken naar een antwoord. Jan Wittebol en Ton Landheer hebben vooraf aan de bijeenkomst, gedachten op papier gezet. De focus is mede gericht op het interesseren van jongeren voor onze club.

We hebben gezamenlijk de hoofdthema’s vastgesteld en daarna individueel onze eigen gedachten bij die hoofdthema’s opgeschreven. Hierna zijn al die gedachten in verband gebracht met de hoofdthema’s. In groepjes van twee of drie mensen is de inbreng verder uitgewerkt en concreter gemaakt met ideeën en oplossingen. Hierbij is gebruik van nieuwe media vaak aan de orde gekomen.

De resultaten van deze dag zijn verzameld en worden verder uitgewerkt. Over niet al te lange tijd krijgt de sessie een vervolg om met de gegevens verder aan de slag te gaan.

Het was een prettige bijeenkomst van mensen die het beste met de club voor hebben. We gaan ervoor om de club toekomstbestendig te maken!

Algemene ledenvergadering op 12 februari

2017 02 12 alv 01
Op 12 februari kwamen ruim 50 leden bij elkaar in Haarzuilens voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast de 'standaard' agendapunten, zoals het jaarverslag, de jaarrekening, de planning en de begroting, kwamen ook de volgende onderwerpen aan bod:

- Voorzitter Frank Schaap presenteerde de ideeën voor het digitaal beschikbaar stellen van de ledenlijst.
- Evenementencoördinator Chris Veltman gaf een presentatie over de ontwikkeling van het aantal leden en de leeftijdsopbouw van de club.
- Secretaris Brigitte Haket gaf een toelichting op de geplande wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Een uitgebreider verslag met foto's zal zijn opgenomen in de volgende TRaffic. 
Stukken van de vergadering, waaronder de concept notulen, zijn hier te vinden. 

De eerder geplande 2de ALV in maart, om te stemmen over de voorgestelde statutenwijzigingen, gaat niet door. Het bestuur heeft besloten de besluitvorming over de statuten door te schuiven naar de ALV van volgend jaar, zodat nog eens goed naar de inhoud kan worden gekeken en de procedures juist kunnen worden gevolgd.

2017 02 12 alv 02

2017 02 12 alv 03

MMG 2016 Uitslag

 MMG 2016 Uitslagen en foto's

De 18e MMG is verreden op zaterdag 8 oktober 2016

Op 8 oktober, onder prima weersomstandigheden, is alweer voor de 18e keer de Memorial Maus Gatsonides Rally, afgekort ‘de Maus’, verreden. De rally van onze club, dit jaar voor het eerst ook voor andere typen Triumph.
De rallylocatie dit jaar was ‘het Hof van Putten’, uiteraard in Putten. Hier was de start, de prima lunch en het goedverzorgde dinerbuffet met aansluitend de einduitslag met prijsuitreiking. Er hadden zich voor deze editie in totaal 55 equipes aangemeld, meer dan bij de vorige editie.
De route was dit jaar uitgezet door Stichting RallyControl en voerde de deelnemers door het prachtige gebied de Veluwe in Gelderland

Winnaars in de Sportklasse zijn geworden: vader Jan en zoon Thijs de Beus met een Triumph TR3A uit 1959.mmg 2016 winnaars sportklasse

Winnaars in de Toerklasse zijn geworden Roland Rutgers en Jacques Spierings in een Triumph TR6 uit 1974.mmg 2016 winnaars toerklasse

Kijk hier voor de uitslag van de Sportklasse

Kijk hier voor de uitslag van de Toerklasse

Foto's gemaakt tijdens de Maus 2016

Nieuwe cover en naam voor het clubblad

2016 10 07 traffic 200

Het zal de oplettende lezertjes zijn opgevallen, dat ons lijfblad er m.i.v. nr. 200 wat anders uitziet dan anders. Met name de kop is aangepakt. Om te beginnen is in het kader van de nieuwe huisstijl teruggegrepen op het oude clublogo van vóór nr. 84, met wat kleine aanpassingen in de belettering en de kleurstelling. Het vorige logo was nogal ‘verticaal’ en daarmee minder bruikbaar in sommige toepassingen. Bovendien kwamen de daarop voorkomende autootjes doorgaans matig uit de verf. Het nieuwe ‘oude’ logo is veel algemener toepasbaar en legt een duidelijker link naar het verleden van zowel het merk als van de club. We hopen, dat jullie er net zo blij mee zullen zijn als wijzelf.

Dan de titel van ons clubblad. We vonden de oude naam TRtraffic altijd wat lastig in het gebruik. Ondanks de lange duur, dat die naam heeft bestaan, gebruikte vrijwel niemand hem; iedereen had het altijd over ‘het clubblad’ of ‘de Traffic’. Daarom hebben we de praktijk gevolgd en het blad omgedoopt in ‘TRaffic’, waarbij we de T en de R in elkaar gevlochten hebben om de eenheid van het begrip ‘TR’ te accentueren. Bovendien benadrukken we met de kleuren rood en zwart de clubkleuren en de cursieve belettering oogt dynamischer. Ook binnen in het blad zul je hier en daar deze stijlveranderingen tegenkomen.

Bestuur en Comcom-team.