Demo

Het laatste nieuws

Uitnodiging ALV 2018

2018 01 08 alv haarzuylen

Op zondag 11 februari 2018 worden twee Algemene Leden Vergaderingen van de TR Club Holland gehouden. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De locatie is wederom ’t Wapen van Haarzuylen, Brink 2, 3455 SE Haarzuilens.

De eerste vergadering wordt om 11.00 uur geopend. De afsluiting van de bijeenkomst is gepland om circa 15.00 uur. Tussendoor wordt een eenvoudige lunch geserveerd.

Een uitgebreidere uitnodiging met de agenda is te vinden op de website bij de TRCH documenten onder Ledenservice (wel eerst even inloggen).

Op deze webpagina zijn ook de volgende documenten te vinden:

  • Notulen ALV op 12 februari 2017 (concept)
  • Voorstel tot wijziging statuten- Huishoudelijk reglement versie 3 (concept) 
Als je bij deze ALV aanwezig wilt zijn ontvangen we graag een aanmelding vóór 5 februari. Mocht je niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, laat je stem dan niet verloren gaan en machtig een ander lid om te stemmen. Zowel aanmeldingen als machtigingen kunnen worden gestuurd naar secretaris@trclub.nl

Graag tot ziens op 11 februari,

Bestuur TR Club Holland