Demo

Disclamer

Deze website is eigendom van de TR Club Holland. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken of schade aan voertuigen die zijn ontstaan als gevolg van handelingen die terug te voeren zijn op teksten die op deze site te vinden zijn of namens de vereniging per e-mail zijn toegestuurd. Ook aanvaardt het bestuur geen aansprakelijkheid voor schade of benadeling als gevolg van transacties die met leden of geadverteerde of gelinkte bedrijven of organisaties zijn aangegaan. Het bestuur houdt zich het recht voor om advertenties of links zonder opgave van redenen niet te plaatsen of weer te verwijderen.

Het is toegestaan gegevens van deze website over te nemen, doch onder de strikte voorwaarden dat de gegevens niet uit hun verband worden gehaald en dat een bronvermelding van deze website plaatsvindt.

Deze website is op geen enkele wijze gesponsored, gepromote, goedgekeurd door of verbonden aan welk autobedrijf of organisatie dan ook. De club onderkent wél zakelijke adverteerders die tegen betaling en onder strikte voorwaarden hun advertentie hebben aangeboden voor het clubblad en/of de website.

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij misbruik word de benodigde actie ondernomen.

Het bestuur van de TR Club Holland.