Demo

 Club Magazine

TRaffic is het magazine van de TR Club Holland en is naast deze website het belangrijkste communicatiemiddel tussen de leden.

Waar de website zich vooral richt op actualiteit en externe voorlichting, is het blad vooral een platform voor uitwisseling van:

  • Kennis op het gebied van techniek en juridische zaken
  • Ervaringen; restauraties, reparaties, reiservaringen, etc.
  • Plannen, zowel bestuurlijk als voor evenementen, landelijk en regionaal
  • Verslaggeving van evenementen en bestuurlijke acties
  • Internationale plannen en ontwikkelingen
  • Ideeën en opinies; bv op het gebied van verbeteringen in het functioneren van de club
  • Nieuws van de FEHAC, de overkoepelende nationale organisatie van oldtimerclubs

Hiermee vormt het clubblad een van de voornaamste bindmiddelen in de club. Het is ook het ‘gezicht’ van de club en tevens een welkom advertentieplatform voor bedrijven, die alle vormen van technische ondersteuning kunnen bieden aan de leden. 

TRaffic is uitgevoerd in full colour, A4 formaat; bevat per aflevering ca. 60 pagina’s en verschijnt 5x per jaar. De kosten zijn inbegrepen bij de contributie voor het clublidmaatschap. Dankzij de regelmatige bijdragen van veel clubleden op hoog niveau en vaak voorzien van veel schitterende foto’s, is het blad een van de beste merkgebonden oldtimerbladen. Het wordt dan ook door de meeste leden niet gewoon gelezen, maar gespeld en bewaard, getuige de zeer behoorlijke omzet van verzamelbanden in de clubwinkel.