Demo

Het laatste nieuws

Nieuwe cover en naam voor het clubblad

2016 10 07 traffic 200

Het zal de oplettende lezertjes zijn opgevallen, dat ons lijfblad er m.i.v. nr. 200 wat anders uitziet dan anders. Met name de kop is aangepakt. Om te beginnen is in het kader van de nieuwe huisstijl teruggegrepen op het oude clublogo van vóór nr. 84, met wat kleine aanpassingen in de belettering en de kleurstelling. Het vorige logo was nogal ‘verticaal’ en daarmee minder bruikbaar in sommige toepassingen. Bovendien kwamen de daarop voorkomende autootjes doorgaans matig uit de verf. Het nieuwe ‘oude’ logo is veel algemener toepasbaar en legt een duidelijker link naar het verleden van zowel het merk als van de club. We hopen, dat jullie er net zo blij mee zullen zijn als wijzelf.

Dan de titel van ons clubblad. We vonden de oude naam TRtraffic altijd wat lastig in het gebruik. Ondanks de lange duur, dat die naam heeft bestaan, gebruikte vrijwel niemand hem; iedereen had het altijd over ‘het clubblad’ of ‘de Traffic’. Daarom hebben we de praktijk gevolgd en het blad omgedoopt in ‘TRaffic’, waarbij we de T en de R in elkaar gevlochten hebben om de eenheid van het begrip ‘TR’ te accentueren. Bovendien benadrukken we met de kleuren rood en zwart de clubkleuren en de cursieve belettering oogt dynamischer. Ook binnen in het blad zul je hier en daar deze stijlveranderingen tegenkomen.

Bestuur en Comcom-team.