Demo

Het laatste nieuws

Algemene ledenvergadering op 12 februari

2017 02 12 alv 01
Op 12 februari kwamen ruim 50 leden bij elkaar in Haarzuilens voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast de 'standaard' agendapunten, zoals het jaarverslag, de jaarrekening, de planning en de begroting, kwamen ook de volgende onderwerpen aan bod:

- Voorzitter Frank Schaap presenteerde de ideeën voor het digitaal beschikbaar stellen van de ledenlijst.
- Evenementencoördinator Chris Veltman gaf een presentatie over de ontwikkeling van het aantal leden en de leeftijdsopbouw van de club.
- Secretaris Brigitte Haket gaf een toelichting op de geplande wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Een uitgebreider verslag met foto's zal zijn opgenomen in de volgende TRaffic. 
Stukken van de vergadering, waaronder de concept notulen, zijn hier te vinden. 

De eerder geplande 2de ALV in maart, om te stemmen over de voorgestelde statutenwijzigingen, gaat niet door. Het bestuur heeft besloten de besluitvorming over de statuten door te schuiven naar de ALV van volgend jaar, zodat nog eens goed naar de inhoud kan worden gekeken en de procedures juist kunnen worden gevolgd.

2017 02 12 alv 02

2017 02 12 alv 03