Demo

Het laatste nieuws

TR Club Holland 2.0

2017 04 02 trclub 2

Naar aanleiding van vragen van leden op de Algemene Ledenvergadering heeft een werkgroep zich op 1 april verdiept over de vraag: Hoe kunnen we de club toekomstbestendig maken.

Het bestuur heeft een groepje leden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over die vraag. Richard Weterings en Paul Hos hebben het voortouw genomen om tijdens de bijeenkomst gestructureerd toe te werken naar een antwoord. Jan Wittebol en Ton Landheer hebben vooraf aan de bijeenkomst, gedachten op papier gezet. De focus is mede gericht op het interesseren van jongeren voor onze club.

We hebben gezamenlijk de hoofdthema’s vastgesteld en daarna individueel onze eigen gedachten bij die hoofdthema’s opgeschreven. Hierna zijn al die gedachten in verband gebracht met de hoofdthema’s. In groepjes van twee of drie mensen is de inbreng verder uitgewerkt en concreter gemaakt met ideeën en oplossingen. Hierbij is gebruik van nieuwe media vaak aan de orde gekomen.

De resultaten van deze dag zijn verzameld en worden verder uitgewerkt. Over niet al te lange tijd krijgt de sessie een vervolg om met de gegevens verder aan de slag te gaan.

Het was een prettige bijeenkomst van mensen die het beste met de club voor hebben. We gaan ervoor om de club toekomstbestendig te maken!