Demo

Het laatste nieuws

TR Club kijkt naar de toekomst

2017 06 27 future

Een kleine drie maanden geleden hebben we op de website een nieuwsbericht geplaatst over de eerste bijeenkomst van een werkgroep die bezig is met de vraag: welke verbeteringen en veranderingen kunnen we realiseren om onze club meer toekomstbestendig te maken.

Intussen zijn er twee vervolgbijeenkomsten geweest. Deze hebben geleid tot een aantal concrete deelgebieden waarvoor plannen van aanpak zijn opgesteld. De komende maanden gaan kleine groepjes aan de slag om de plannen verder uit te werken en zorg te dragen voor de realisatie ervan.


Hieronder een overzicht van de deelgebieden met de betrokken leden van de werkgroep.  Als je vragen hebt of denkt dat je zelf een bijdrage kunt leveren aarzel dat niet om contact op te nemen met een van de werkgroepleden van het betreffende deelgebied.

·         Jongeren
Frank Schaap () en Rob Saltzmann ()

·         Technische commissie
Chris Veltman () en Jan van Asperen ()

·         Brochure TR Club
Frank Schaap (), Brigitte Haket () en Peter Meiboom ()

·         Evenement keuzes
Chris Veltman () en Peter ten Bruggencate ()

·         Regio’s
Frank Schaap (), Chris Veltman () en Paul Hos ()

·         Onderhoud website (ICT vraagstuk)
Meiboom () en Paul Hos ()

·         Promoten website en forum
Ton Landheer () en Bert-Jan Bakker ()

·         Nieuwsberichten op website
Brigitte Haket () en Chris Veltman ()

·         Milieuaspecten
Jan van Asperen () en Ton Landheer ()

·         Samenwerking organisaties (niet zijnde oldtimerclubs)
Frank Schaap (), Paul Hos (), Jan Wittebol () en Richard Weterings ()