Demo

Het laatste nieuws

Eindverslag toekomstbestendigheid TR Club

2018 12 10 toekomst

Naar aanleiding van vragen van leden op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2017 is een werkgroep opgericht, die zich heeft verdiept over de vraag: ‘Hoe kan de TR Club toekomstbestendig worden gemaakt?’. Er is in de loop van de tijd op losse onderdelen gecommuniceerd over de resultaten van de werkgroep (in TRaffic, op de website en tijdens de ALV), maar een totaaloverzicht richting de leden was nog niet gemaakt.
Op verzoek is nu een eindverslag gemaakt. In dit verslag worden eerst de stappen geschetst, die de werkgroep heeft doorlopen. En vervolgens worden de behaalde resultaten verwoord.
Het verslag is te lezen via de pagina TRCH documenten (alleen zichtbaar voor ingelogde clubleden!)

TRCH Documenten