Demo

Het laatste nieuws

Gezocht: sponsorcoördinator

2019 03 07 vacature sponsorcoordinator

Onze club heeft als opdracht “het instandhouden van Triumph TR Sportwagens”. De club doet dit binnen de beperkingen van financiën en menskracht. Om alle ambities te verwezenlijken is meer geld nodig dan dat er via de lidmaatschapsbijdrage binnenkomt. Sponsoring van de verschillende activiteiten wordt steeds belangrijker. Het werven van sponsoren wordt uitgevoerd door de organisatoren van de verschillende evenementen.

Dit werven van sponsoren vindt tot nu toe zonder enige coördinatie plaats. Hierdoor kan het zijn dat bedrijven door verschillende leden van onze club worden benaderd om te sponsoren. Ook is er geen afstemming over wat gesponsord kan worden en welke tegenprestatie door de sponsor mag worden verwacht. Om hier duidelijkheid in te scheppen heeft het bestuur een sponsorbeleid ontwikkeld. Dit wordt binnenkort op de website onder “TRCH Documenten” gepubliceerd.

Om deze sponsoraanpak (het beleid) te coördineren zijn we per direct op zoek naar een:

SPONSORCOÖRDINATOR V/M

Van deze coördinator verwachten wij dat hij het sponsorbeleid bewaakt en de uitvoering stimuleert.

Dat gebeurt op verschillende niveaus met verschillende invalshoeken.

Op clubniveau ben je het aanspreekpunt voor potentiele sponsors en verstrek je relevante informatie.

Natuurlijk vind je het een uitdaging om bedrijven te interesseren om ons te sponsoren. Je laat bedrijven de voordelen zien die het bedrijf ervaart als zij ons sponsoren en bewaakt de uitvoering van de tegenprestaties.

Op activiteitenniveau overleg je met de organisatoren over de mogelijkheden van sponsoring. Je bewaakt dat de juiste bedrijven worden benaderd en de juiste tegenprestaties worden aangeboden. Je verstrekt de organisatoren de juiste informatie zodat zij de werving goed kunnen uitvoeren.

Om dit alles te kunnen doen overleg je regelmatig met de Coördinator Communicatie en de Penningmeester.

Kom jij onze club versterken met het uitvoeren van deze buitengewoon belangrijke werkzaamheden? Neem dan contact op met Peter Meiboom () of Frank Schaap ().