Demo

Het laatste nieuws

TRaffic nummer 219 is verschenen

2020 08 12 traffic 219

Dit nummer van juli 2020 is een USA-special TRaffic geworden, met artikelen over Kas Kastner, Joe Alexander en - in de rubriek Andere Tijden TR - de nalatenschap van Pete Snell.
Onze voorzitter vertelt over de recente bestuurswijzigingen en de nieuwe secretaris stelt zicht voor.
De rubriek Techniek gaat onder andere over het programmeren van een 123-ontsteking voor een TR6. In deze rubriek ook een nieuw onderdeel: Knackered. Kijk op pagina 55 om te zien wat dat betekent.
En corona of geen corona, er zijn voldoende artikelen en foto’s aangeleverd door diverse leden om er weer een dik nummer van te maken, dus veel leesplezier!