Demo

Het laatste nieuws

Actueel TR en Club nieuws

Meet @ the beach was fantastisch!

2018 07 25 meet beach

Op vrijdag 13 juli stroomde het parkeerterrein van hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee vol met zo’n 40 TR’s. Op de zaterdagochtend kwam daar nog eens eenzelfde aantal auto’s bij en met ongeveer 160 deelnemers kon de Meet @ the Beach in regio Noord-Holland beginnen.

Na de opening vertrok iedereen voor een korte rit achter de Noord-Hollandse duinen. De eindbestemming was een voormalig mobiliteitscomplex, waar nu het aannemersbedrijf Min Infra is gevestigd. Op het terrein was een heerlijke lunch geregeld en werden de ‘Lowland games’ gehouden. In groepjes van zes moesten een aantal leuke spellen worden uitgevoerd.

’s Middags was er een wat langere rit, die de deelnemers over smalle dijken, rustige polderwegen en door enkele leuke dorpjes liet rijden. Na terugkomst in het hotel kon iedereen zich gaan klaarmaken voor het hoogtepunt van het weekend: een barbecue op het strand.

Lees meer

Algemene ledenvergaderingen 11 februari 2018

2018 02 19 alv 2018

Op 11 februari kwamen ruim 50 leden bij elkaar in Haarzuilens voor twee algemene ledenvergaderingen. 

Op de agenda van de eerste vergadering stond uitsluitend het voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Omdat het vereiste quorum van 1/10 van het aantal leden niet werd behaald, is het punt doorgeschoven naar de tweede vergadering.

In de tweede vergadering kwamen naast de 'standaard' agendapunten, zoals het jaarverslag, de jaarrekening, de planning en de begroting, ook de volgende onderwerpen aan bod:

  • De resultaten van de werkgroep die zich in 2017 heeft bezig gehouden met de vraag 'Hoe kan de TR Club toekomstbestendig worden gemaakt?'.
  • Het voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Alle wijzigingen zijn door de vergadering goedgekeurd.
  • Na het formele gedeelte werden nog speldjes uitgereikt aan jubilarissen, en Jan van Asperen werd benoemd tot member of the year 2017.

Een uitgebreider verslag met foto's zal zijn opgenomen in de volgende TRaffic. Stukken van de vergadering, waaronder de concept notulen, zijn te vinden op de website. 

TRCH & AHOCN Onderdelendag groot succes

Onderdelenmeeting 2017 03

De onderdelen-dag die op 5 november is gehouden in de showroom van Oldtimer-Wereld in Amersfoort was een daverend succes. Voor het eerst dit jaar hebben de TR Club Holland en de AHOCN de krachten gebundeld en de onderdelendag samen georganiseerd.

Op onze onderdelendag was het gezellig en druk. De hal was goed gevuld. De helft van de tafels werd bezet door 23 kofferbakverkopers. De andere tafels waren bezet door commerciële verkopers. Naast de tafels in de verkoophal waren er ook andere activiteiten. Er is goed gebruik gemaakt van de Formule 1 simulator. In een Lotus 49 configuratie kon je het circuit van Zandvoort onveilig maken. De winnaar scoorde een snelste tijd van 2min06sec. In een aparte hoek boden een aantal kunstenaars hun kunstwerken aan. Een tweemans jazzbandje vermaakte de bezoekers.

Lees meer

MMG 2017 UITSLAGEN

2017 09 01 mmg
Op 14 oktober, onder fantastische weersomstandigheden met een zonnetje bij bijna 20 graden, is alweer voor de 19e keer de Memorial Maus Gatsonides, afgekort ‘de Maus’ verreden. Al vele jaren dé rally van de TR Club Holland. Dit jaar met start en finish te Tiel in de prachtige Betuwe. Een ochtend- en een middagdeel met diverse trajecten langs en tussen de rivieren. Dit jaar met weer meer deelnemers dan vorig jaar, in totaal 62 equipes verdeeld over de Instap-, Toer- en Sportklasse.  De routes waren uitgezet door Kees van Hattum en Ton den Uyl. De organisatie in handen van het MMG Team 2017 van de TR Club Holland. 

Bekijk hier de uitslag

Bekijk hier de reacties

Lees meer

5 november: TRCH & AHOCN Onderdelendag

2017 08 01 tr parts

In 2017 organiseren we voor het eerst de Onderdelendag samen met de Austin Healey Owners Club Nederland. De opzet is behoorlijk groot. Hierom is er gezocht naar een grote locatie en die is gevonden: we zijn te gast bij Oldtimer-Wereld in Amersfoort. Het gebouw heeft een fantastische ruime en lichte showroom met daaromheen veel parkeergelegenheid.
We hebben dit jaar commerciële stands met onderdelen en lifestyle producten.

Lees meer

TR Club kijkt naar de toekomst

2017 06 27 future

Een kleine drie maanden geleden hebben we op de website een nieuwsbericht geplaatst over de eerste bijeenkomst van een werkgroep die bezig is met de vraag: welke verbeteringen en veranderingen kunnen we realiseren om onze club meer toekomstbestendig te maken.

Intussen zijn er twee vervolgbijeenkomsten geweest. Deze hebben geleid tot een aantal concrete deelgebieden waarvoor plannen van aanpak zijn opgesteld. De komende maanden gaan kleine groepjes aan de slag om de plannen verder uit te werken en zorg te dragen voor de realisatie ervan.

Lees meer

TR Club Holland 2.0

2017 04 02 trclub 2

Naar aanleiding van vragen van leden op de Algemene Ledenvergadering heeft een werkgroep zich op 1 april verdiept over de vraag: Hoe kunnen we de club toekomstbestendig maken.

Het bestuur heeft een groepje leden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over die vraag. Richard Weterings en Paul Hos hebben het voortouw genomen om tijdens de bijeenkomst gestructureerd toe te werken naar een antwoord. Jan Wittebol en Ton Landheer hebben vooraf aan de bijeenkomst, gedachten op papier gezet. De focus is mede gericht op het interesseren van jongeren voor onze club.

We hebben gezamenlijk de hoofdthema’s vastgesteld en daarna individueel onze eigen gedachten bij die hoofdthema’s opgeschreven. Hierna zijn al die gedachten in verband gebracht met de hoofdthema’s. In groepjes van twee of drie mensen is de inbreng verder uitgewerkt en concreter gemaakt met ideeën en oplossingen. Hierbij is gebruik van nieuwe media vaak aan de orde gekomen.

De resultaten van deze dag zijn verzameld en worden verder uitgewerkt. Over niet al te lange tijd krijgt de sessie een vervolg om met de gegevens verder aan de slag te gaan.

Het was een prettige bijeenkomst van mensen die het beste met de club voor hebben. We gaan ervoor om de club toekomstbestendig te maken!