Demo

Privacy

Wij staan garant voor uw privacy. Wij gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer) alleen voor het bijhouden van onze administratie. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelstellingen van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan de TR Club Holland, zonder dat daarvoor vooraf om uw toestemming is gevraagd. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met onze webmaster.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies om uw lidnummer en naam te registreren voor een volgend bezoek aan deze site. Wij zetten ons in om u een veilig verblijf te bieden op het internet. Op deze manier wordt de mogelijkheid tot diefstal, manipulatie en andere veranderingen in de informatie, die u bij ons achterlaat, tot een minimum gereduceerd.

Elke toekomstige wijziging in ons privacybeleid wordt aangekondigd op deze pagina. Op informatie van u die wij voor het tijdstip van wijziging van ons privacybeleid van u ontvangen hebben, is het gewijzigde beleid niet van toepassing, tenzij u daarvoor ons toestemming heeft gegeven. Uw informatie valt derhalve onder het privacybeleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u per email contact met ons opnemen.